Pohon nové éry automobilového průmyslu s přechodem na elektrická vozidla

  1. Home
  2. Uncategorised
  3. Pohon nové éry automobilového průmyslu s přechodem na elektrická vozidla

Pohon nové éry automobilového průmyslu s přechodem na elektrická vozidla

Pandemie vytvořila v Evropě složitou a náročnou výrobní situaci, kdy se některá odvětví snaží udržet krok s poptávkou, zatímco jiná čelí zmenšujícímu se trhu a nejistým časům.

Jako specialista na průmyslové služby s kapacitou po celé Evropě pomáhá společnost AIS Eurelo podnikům s požadavky na zvyšování i snižování velikosti, zvedání a přemisťování strojů, výrobních linek a dokonce celých továren tam, kde je potřebují. Jakmile se však dostaneme z fáze reakce na krizi COVID-19 a podniky začnou uvažovat o své dlouhodobější budoucnosti, je zřejmé, že v některých odvětvích se situace trvale a nenávratně změní. Je také zřejmé, že v některých odvětvích byla pandemie spíše katalyzátorem urychlených změn než jejich příčinou. Jedním z nich je automobilový průmysl, v němž má společnost AIS Eurelo značné zkušenosti.

V celé Evropě jsou údaje o objemu prodaných automobilů v roce 2020 ve srovnání s předchozími roky velmi zajímavé. Není to však příliš překvapivé vzhledem k tomu, jak málo lidí tráví většinu roku na cestách. Omezení týkající se lockdownů a přetrvávající nervozita z rizika nákazy však nejsou zdaleka jedinými vlivy, které zde působí. Svou roli mohl sehrát i ekonomický dopad na disponibilní příjmy, ale evropští spotřebitelé se nevyhýbají koupi všech vozidel, ale častěji volí elektromobil než benzinový nebo naftový vůz.

Za prvních devět měsíců roku 2020 se prodej elektromobilů v Německu téměř zdvojnásobil ve srovnání s počtem prodaných vozidel za celý rok 2019 a tento rostoucí trend prodeje elektromobilů je patrný v celé Evropě. Svou roli mohla sehrát i pandemie, kdy si spotřebitelé v období klidu více uvědomovali dopad dopravy na životní prostředí. Ať už je však jejich motivace pro volbu elektromobilu v letošním roce jakákoli, zdá se, že tento trend bude pokračovat. Vlády se v rámci strategií snižování emisí zaměřují na větší využívání elektromobilů a velká část vládní podpory, která je v těchto těžkých časech automobilovému průmyslu nabízena, se soustředí právě na elektromobily.

Příprava na transformaci

Co to znamená pro automobilový průmysl? Přestože vývoj produktů a výrobní kapacity pro elektromobily jsou již velmi dobře patrné u všech automobilových značek a výrobních závodů, je zřejmé, že současné období změn předznamenává delší éru transformace tohoto odvětví. S novými technologiemi vozidel lze očekávat změnu uspořádání továren a výrobních linek, která bude vyžadovat vyřazení z provozu a odstranění nadbytečných prostředků spolu s instalací nových strojů, a to za podpory odborného plánování, CDM a realizace projektů.

Společnost AIS Eurelo disponuje celoevropskými zdroji, odbornými znalostmi v oblasti automobilového průmyslu a specializovanými zdvihacími zařízeními, které podporují automobilový průmysl v jeho probíhajícím přechodu od konvenčních automobilových technologií k elektromobilům. Náš tým rozumí obchodním a provozním faktorům, které je třeba vyvážit při zavádění nových zařízení a postupném vyřazování starších strojů, aniž by byla ohrožena kontinuita podnikání nebo prognózy výroby. Spolupracovali jsme s mnoha předními světovými výrobci automobilů, a přestože pandemie zkomplikovala situaci na trhu, je zřejmé, že se před námi otevírají příležitosti, jak využít poptávky po čistých elektromobilech ze strany spotřebitelů, provozovatelů komerčních vozových parků a vládních institucí.

Recent Posts

Menu