Stolle Machinery

  1. Home
  2. Stolle Machinery

Stolle Machinery

Nedávno jsme dokončili tříměsíční projekt pro společnost Stolle Machinery s výrobcem OEM, společností Goss International, na odstranění tří velkých rotačních ofsetových tiskových strojů z bývalého závodu Polestar Print v Sheffieldu.

Náš rozsah prací zahrnoval:

  • Kompletní řízení projektu a řízení CDM
  • Elektrické a mechanické služby
  • Instalace více než 20 km procesního potrubí
  • Vázání a zvedání strojů, zařízení a přeprava
  • Instalace mezistropu a plošin o hmotnosti přibližně 250 tun.
Menu