Svěřte nám koordinaci svých požadavků při přesunu výrobních operací.

Pokud přesouváte výrobní provozy, ať už jde o přesun celé továrny nebo jen vybraných aktiv, potřebujete zkušeného partnera, který vám poskytne služby na klíč při plánování, hodnocení rizik a realizaci celého projektu. Ve společnosti AIS EURELO tyto zkušenosti máme.

Naši odborníci s vámi budou spolupracovat, aby pochopili vaše požadavky, zvážili vaše provozní požadavky a určili vaše obchodní priority.

Poté projekt naplánujeme, doporučíme nejlepší způsob fázování přesunu vašich aktiv a dohodneme s vámi harmonogram. Můžete nám důvěřovat, že zvládneme každý prvek vašich požadavků a po celou dobu zajistíme nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany zdraví.

zvednout-a-posouvat Výtahové a směnové služby
male-vybaveni-stehuje Výtahové a směnové služby

Naše přesouvací služby zahrnují:

  • Řízení projektu
  • Plánování prostoru a pracovních postupů
  • Vyřazování majetku z provozu
  • Zvedání těžkých, technických a složitých nákladů
  • Nakládání
  • Přeprava
  • Vykládka
  • Opětovná instalace
  • Uvedení do provozu
  • Inženýrství M&E

Pokud plánujete přesun výrobních operací, kontaktujte nás.

Menu