Sektor potraviny a nápoje

  1. Home
  2. Sektor potraviny a nápoje

Zkušenosti společnosti AIS EURELO s realizací projektů průmyslových služeb v potravinářském a nápojovém sektoru v celé Evropě umožňují našim týmům důkladně porozumět kritickým hygienickým normám a požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví v potravinářském a nápojovém prostředí. Díky našim odborným znalostem v tomto odvětví jsme obeznámeni jak s normami EU, tak s místními předpisy v klíčových evropských zemích vyrábějících potraviny a nápoje.

Tyto odborné znalosti dokonale předurčují náš tým průmyslových služeb k řešení integrovaných projektů na klíč, včetně rozšiřování továren, stěhování, instalací, přesunů a výměn strojů nebo přemístění výrobních linek. A protože disponujeme kvalifikovaným personálem a rozsáhlým vozovým parkem zdvihacích zařízení rozmístěným po celé Evropě, můžeme zajistit přesuny strojů pro potravinářský a nápojový průmysl v jakékoli evropské lokalitě nebo na více místech v různých zemích.

Naši zkušení inženýři specialisté mají neocenitelné znalosti o bezpečnosti potravin, legislativě ES a EU a o složitostech poskytování technické podpory pro potravinářský a nápojový sektor, jako je například výběr materiálů a používání maziv bezpečných pro potraviny.

Ani auditorské normy, včetně požadavků BRC7, nám nejsou v AIS EURELO cizí. Naše komplexní, na míru šitá inženýrská řešení pro stěhování strojů jsou flexibilní a podporují potřeby potravinářských a nápojářských společností. Naším cílem je co nejméně narušit vaše potravinářské a nápojářské výrobní provozy, zatímco budeme realizovat váš projekt, a to v souladu s výrobními plány, odstávkami a rozvrhem směn.

Máme zkušené projektové manažery, kteří realizovali rozmanité projekty v potravinářském a nápojovém sektoru. Pečlivě plánují a realizují všechny projekty v souladu s vašimi provozními prioritami, obchodní strategií, bezpečnostní politikou a kritickými termíny a v případě potřeby poskytují podporu i mimo pracovní dobu nebo o víkendech, aby zajistili minimální prostoje.

food-beverage-sector-1 Sektor potraviny a nápoje
Menu